Oczywiste jest, że prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest w Polsce karalne. Jednakże samo pchanie samochodu nie jest karalne. Aby zostać ukaranym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości koniecznym jest tzw. możliwość sprawowania władzy nad wszystkim jej podzespołami. Dlatego samo pchanie nie jest karalne. Karalne jednak będzie pchanie w sytuacji, gdy inna osoba będzie siedziała za kierownicą./BJ