Owoce opadłe na grunt sąsiedni stanowią pożytek tego gruntu. Właściciel nieruchomości sąsiedniej nabywa własność owoców nie z chwilą ich zebrania z gruntu, tylko już z chwilą ich opadnięcia, czyli zetknięcia z gruntem. Zasada powyższa będzie obowiązywała także wówczas, gdy owoce opadną na budynek nie tylko stanowiący część składową gruntu sąsiedniego, ale również będący odrębną nieruchomością (np. na jego dach lub taras)./BJ