Jedyną wartą wzmianki konsekwencją uznania winy jednego z małżonków jest kwestia wzajemnej alimentacji. Tzn. małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów i to niezależnie od tego czy niewinny znajduje się w niedostatku (w przypadku braku winy alimenty są należne tylko w przypadku niedostatku), zaś małżonek uznany za winnego nigdy nie będzie mógł tych alimentów żądać. Małżonek niewinny będzie mógł żądać alimentów od drugiego niewinnego tylko przez okres 5 lat, zaś w przypadku orzeczenia winy drugiego małżonka – aż do zawarcia nowego związku małżeńskiego. Poza powyższym orzeczenie o winie nie powoduje dalszych, innych konsekwencji./BJ