Odrzucenie spadku umożliwia uniknięcia odziedziczenia długów spadkowych po zmarłym. Oświadczenie woli w przedmiocie odrzucenia spadku można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku./AK