Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. W przypadku odwołania jedynie części testamentu pozostaje on w mocy w pozostałym zakresie. Spadkodawca nie musi ujawniać przyczyn, dla których zdecydował się na odwołanie testamentu. Skutki prawne odwołania następują z chwilą otwarcia spadku. Testament można odwołać w sposób wyraźny (np. przez sporządzenie nowego testamentu, w którym znajdzie się postanowienie o odwołaniu poprzedniego) lub dorozumiany (np. przez sporządzenie nowego testamentu, którego treść będzie pozostawać w sprzeczności z treścią poprzedniego)./KTK