Zgodnie z treścią art. 991 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia w drodze ustawy. Możliwość dochodzenia roszczenia o zachowek nie będzie przysługiwała tym spośród tych osób, które w danym przypadku nie doszłyby do dziedziczenia z ustawy, a więc przede wszystkim: osobie, która odrzuciła spadek, została uznana za niegodną dziedziczenia, zawarła ze spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, czy została przez tego spadkodawcę wydziedziczona w sensie ścisłym. W odniesieniu do pierwszego z tych przypadków warto odnotować, że większość autorów wymienia tu po prostu ogólnie sytuację, gdy dochodzi do odrzucenia spadku, jednak ujmując rzecz dokładniej, należy przychylić się do poglądu zgodnie z którym nie wyłącza prawa do zachowku odrzucenie przez danego uprawnionego do niego spadku przypadającego mu z testamentu, a to dlatego że zachowuje on wówczas możliwość dziedziczenia z ustawy. Dopiero zatem odrzucenie spadku przypadającego z ustawy pociąga za sobą wyłączenie danej osoby z kręgu uprawnionych do zachowku./MKL