Zgodnie z treścią przepisu art. 1018 § 3 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku można złożyć na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższy przepis przewiduje zatem możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia, bądź odrzucenia spadku we właściwym Urzędzie Konsularnym RP. Konsul potwierdzi wtedy własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Takie rozwiązanie z pewnością uprości procedurę dotyczącą spraw spadkowych, bez konieczności przyjazdu do Polski w tym celu./MKL