Co się dzieje w sytuacji, gdy rodzina podważa interpretację testamentu ? Co do zasady w systemie prawa istnieje zakaz wykładni prowadzącej do uzupełnienia treści testamentu. W wyniku wykładni testamentu nie można uzupełniać jego treści ani jej zmieniać (Takie uzupełnianie treści testamentu w drodze jego wykładni nie jest dopuszczalne nawet wówczas, kiedy z okoliczności wynika, iż rzeczywista wola spadkodawcy była inna. Jednakże w literaturze czasem podnosi się jednak, że nie wyklucza to dokonywania w ramach procesu wykładni korekty, jeśli testator omylił się w zakresie faktów notoryjnie znanych np. pomylił stulecia w dacie, bądź poczynił inną oczywistą pomyłkę./MKL