W pierwszej kolejności do dziedziczenia z ustawy powołani są małżonek oraz dzieci zmarłego. Należy mieć na uwadze, iż gdyby jedno z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku w jego miejsce wstępują jego zstępni. W związku z tym, jeżeli dana osoba zmarła przed swoim rodzicem, a  pozostawiła dzieci, czyli wnuki spadkodawcy, to oni nabędą część spadku, która należna była zmarłemu dziecku spadkodawcy./IM