Zakorzeniło się wyobrażenie, iż w razie gdy małżonkowie zawierają umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzę, w razie śmierci jednego z nich, drugi z nich po nim nie dziedziczy. Należy mieć jednak na uwadze, iż panujący pomiędzy małżonkami ustrój majątkowy w żaden sposób nie wpływa na określenie kręgu spadkobierców. W związku z tym nawet gdy małżonkowie zawierają intercyzę, w razie śmierci jednego z nich, małżonek pozostały przy życiu jest spadkobiercą, chyba że co innego wynika z testamentu małżonka, który zmarł. Kwestia ustroju majątkowego panującego między małżonkami  wpływa jedynie na kwestie określenia składu spadku./IM