Zgodnie z projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw – zwanej potocznie Tarczą 4.0 – w art. 53 tejże ustawy znalazł się zapis umożliwiający przeprowadzenie kontroli skarbowej lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jaki okoliczności faktyczne muszą zaistnieć aby kontrola została przeprowadzona w sposób zdalny? Jeżeli będzie to zmierzać do usprawnienia kontroli lub jeżeli przemawia za ty charakter prowadzonej przez przedsiębiorcą działalności gospodarczej. W jednym i w drugim przypadku organy kontroli będą zobowiązane przed rozpoczęciem czynności kontrolnych uzyskać zgodę przedsiębiorcy na przeprowadzenie kontroli w powyższy sposób./AB