Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych (bez okresu karencji) przysługuje tym pracownikom, którym pracodawca wypowiedział stosunek pracy. Niekiedy jednak prawo takie będzie przysługiwało także pracownikowi, który kończy stosunek pracy na podstawie porozumienia stron. Będzie to miało jednak miejsce wtedy, gdy do porozumienia zostanie wpisana przyczyna niedotycząca pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy)./BJ