Czasami słyszymy, że ktoś zaginął i nie ma z nim kontaktu od wielu lat. Niektórzy z nas zastanawiają „co teraz?”. Co z majątkiem? Czy mogę sprzedać rzecz, którego jestem współwłaścicielem wraz z zaginionym? Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego, który stanowi, że zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu.
Od powyższej zasady istnieje wyjątek stanowiący, że uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.
Wskazać należy, że powyższe wywody nie dotyczą okoliczności związanych z zaginięciem w związku z katastrofą statku powietrznego lub morskiego; zasady uznawania za zmarłych w tym przypadku są inne i zostały określone w art. 30 kodeksu cywilnego./AB