W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł., a minimalna stawka godzinową wynosić będzie 18,30 zł. Wskazane z Rozporządzeniu stawki są określone w kwotach brutto./AB