Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy.

Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez właściciela lub zarządcę – oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku wyznaczenia specjalnego pomieszczenia, w którym pracownik będzie mógł zapalić papierosa./AB