Zgodnie z § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie  z którym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Ustawodawca zrównuje więc maseczki z innymi środkami ochronnymi takimi jak:  przyłbice i kaski ochronne, a nawet odzież lub jej części  jako metody skuteczne w kwestii wypełnienia obowiązku zakrywania ust i nosa. W związku z tym należy stwierdzić, iż pracownicy nie mogą być ograniczeni  w obowiązku zakrywania ust i nosa tylko do stosowania maseczek./MK