Prowizja za udzielenie pożyczki jest po części wynagrodzeniem dla pożyczającego a po części zwrotem kosztów jej udzielenia (wynagrodzenia pracownika, kosztów druku, lokalu itp.). Jej wysokość musi się jednak trzymać w rozsądnych granicach. Pożyczający nie musi płacić prowizji, która stanowi np. czterokrotność kwoty uzyskanej pożyczki, albowiem taka prowizja jest niedozwolona przez prawo./BJ