Zgodnie z brzmieniem Art. 30 ustawy prawo o ruchu drogowym „Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: (…) b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;”

W oparciu o powyższy przepis każdorazowe wyprzedzanie pojazdu poza terenem zabudowanym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza powinno być wykonywane przy jednoczesnym krótkotrwałych sygnałach klaksonu pojazdu. Oczywiście wyprzedzanie w takich warunkach nie jest dobrym pomysłem ale łatwo wyobrazić sobie sytuację w której trzeba wyminąć np. stojący pojazd./ŁK