Należy pamiętać, iż zgodnie z polską konstytucją wolność jest niezbywalnym uprawnieniem każdego obywatela. Jednakże w razie używania przez użytkowników Internetu słów niecenzuralnych w naszą stronę, ta wolność musi podlegać odpowiednim ograniczeniom. W rezultacie człowiek obrażany może skorzystać zarówno z drogi karnej (prywatny akt oskarżenia) oraz z drogi cywilnej (pozew o ochronę dóbr osobistych)./BJ