Ściganie przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu odbywa się z oskarżenia prywatnego, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni. W przypadku gdy okres ten jest dłuższy, wówczas sprawę kieruje do sądu oskarżyciel publiczny (prokurator). Często błędnie okres rozstroju zdrowia utożsamiany jest z pobytem w szpitalu, co jest błędem gdyż nawet jednodniowa wizyta w szpitalu może być związana z wielotygodniowym rozstrojem zdrowia./MW