Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kodeks postępowania cywilnego w obecnym brzmieniu pozwala sądowi na zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania również wówczas, gdy pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, a także gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem, ale termin wypowiedzenia już upłynął./ AB