Zgodnie z art. 180 k.c Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Wynika z tego, że właściciel rzeczy ruchomej (ale już nie posiadacz) musi się wyzbyć faktycznej władzy nad rzeczą z zamiarem wyzbycia się przysługującego mu prawa. Dlatego nie nastąpi wyzbycie się własności, jeżeli właściciel np. zgubi rzecz, natomiast taki skutek nastąpi, gdy właściciel np. pozostawi rzecz na wysypisku śmieci. Samo wyzbycie się posiadania spowodowane okolicznościami, którym nie towarzyszy zamiar wyzbycia własności nie jest porzuceniem rzeczy w rozumieniu tego przepisu. Uwaga: nie jest możliwe wyzbycie się własności rzeczy ruchomej przez jednego ze współwłaścicieli, któremu przysługuje udział w rzeczy wspólnej. W takim przypadku, ażeby doszło do wyzbycia się własności rzeczy wspólnej koniecznej jest wspólne działanie w tej kwestii wszystkich współwłaścicieli rzeczy./ KT