Wydziedziczenie sensu stricto jest pozbawieniem zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Pozbawienie prawa do zachowku stanowi najsurowszą sankcję w stosunku do spadkobiercy ustawowego, który postępuje w sposób naganny. Wydziedziczenie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach, ujętych w art. 1008 k.c. Dyskusyjna jest natomiast kwestia wydziedziczenia częściowego (np. zmniejszenie należnego uprawnionemu zachowku do połowy należnej sumy). Pogląd ten jest jednak wysoce dyskusyjny. Przepisy Kodeksu Cywilnego dają spadkodawcy prawo pozbawienia uprawnionego zachowku, ale nie dają mu możliwości modyfikowania wielkości tego zachowku./MK