Czy wiesz, że powinnactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa (art. 618 krio). Oznacza to, że po nawet po rozwodzie nie ustaje stosunek powinnowactwa między np. byłym małżonkiem a np. teściową czy teściem. Ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia prawa, gdyż powinnowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć małżeństwa. Pamiętać należy, że sąd może z ważnych powodów (np. ciąża partnerki) udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa pomiędzy powinnowatymi./K.TK