Czy wiesz, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa? W takim wypadku unieważnienia małżeństwa z tego powodu może żądać każdy z małżonków. Uwaga! Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone (art. 11 krio).