W myśl art. 25 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na okres próbny nie musi zawierać jakiekolwiek uzasadnienia. Takie stanowisko wynika wprost z art. 30 § 4 ustawy Kodeks pracy./AB