Co prawda, w wyniku nowelizacji, od 9 listopada 2013 r. jazda rowerem w stanie nietrzeźwości nie stanowi już przestępstwa. Czyn ten nadal stanowi zachowanie niezgodne z prawem podlegające ukaraniu jako wykroczenie, za które jednak obok grożącej kary aresztu albo grzywny Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz nie jest jednak obowiązkowy. Decydując, czy go orzec, sąd powinien wziąć pod uwagę np. zawartość alkoholu w organizmie sprawcy (im niższa, tym większa szansa uniknięcia zakazu) oraz to, czy sprawca był już dotąd karany za podobne czyny.

Należy jednak pamiętać, że naruszenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo spenalizowane w art. 244 kk, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3./ŁK