Jednym z powszechnie przyjętych zwyczajów weselnych jest umieszczanie na pojeździe, którym poruszają się nowożeńcy tablicy rejestracyjnej z napisem typu ,, Młoda Para’’ lub ,,Mąż i Żona’’. Zachowania te ze społecznego punktu widzenia są jak najbardziej akceptowalne, jednak z prawnego punktu widzenia mogą stanowić źródło odpowiedzialności wykroczeniowej. Na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym wprost zabronionym jest  zakrywanie  tablic rejestracyjnych czy ich ozdabianie oraz umieszczanie  z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic (art. 60. ust. 1 pkt. 2 i 3). Powyższe jest zagrożone otrzymaniem mandatu oraz punktów karnych. Należy mieć na uwadze, iż w celu podjęcia obrony jedną z możliwości jest powoływanie się na istniejący w tym zakresie zwyczaj weselny, który może zostać uznany za tzw. kontratyp, czyli okoliczność wyłączającą bezprawność czynu./IM