Częstym jest zawieranie umów ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto przy tym wskazać, iż powszechnym jest ujmowanie definicji pojęcia trwałego uszczerbku na zdrowiu w ogólnych warunkach umów, które z reguły stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Co do zasady definicje te sprowadzają się do tego, iż trwały uszczerbek ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do nierokującego poprawy uszkodzenia danego organu, narządu lub układu. W związku z powyższym, gdy dana osoba dozna uszczerbku przykładowo w postaci złamania kości i w następstwie leczenia dojdzie do całkowitego zrośnięcia, wówczas osoba ta nie otrzyma odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż uszczerbek przez nią doznany nie będzie kwalifikowany jako trwały./IM