Wszczynając sprawę o zapłatę powód musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej (wpis). W przypadku pozwów o zapłatę określonej kwoty opłata zależna jest od wysokości kwoty jaka jest wyrażona w pozwie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami opłaty w sprawach wynoszą:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
ponad 20 000 opłata wynosi 5% wartości sporu. Opłata jest zwracana w przypadku wygrania procesu./MW