Wskazać należy, że jednym z podstawowych praw i jednocześnie obowiązków rodzica względem małoletnich dzieci jest utrzymywanie bezpośredniego z nimi kontaktu.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że część rodziców, których miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem zamieszkania dziecka/dzieci odmawia realizacji uprawnienia i obowiązku drugiemu z rodziców, powołując się przy tym za wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego. Pojawia się więc pytanie – przy rodzic odmawiając realizacji kontaktu z dzieckiem/dziećmi drugiego z rodziców postępuje właściwie?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna.

Zgodnie bowiem z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości o realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo wskazało, że w trakcie trwania stanu epidemicznego obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Co więcej Ministerstwo wskazało, że brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny./AB