Należy pamiętać, że w przypadku, gdy lot wewnątrzwspólnotowy opóźniony jest o więcej, niż trzy godziny, to od przewoźnika będzie przysługiwało odpowiednie odszkodowanie w wysokości 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów; 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów i 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej. Należy pamiętać, że roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem roku./BJ