R E G U L A M I N

świadczenia Usługi  Asysty w zakresie dostępu do pomocy prawnej

– dla klientów indywidualnych

– dla firm